A.

-Back Squat-

Ejecutar un set cada 2 mins, durante 10 mins.

Set1: 6 reps@65%

Set2: 4 reps@75%

Set3: 2 reps@85%

Set4: 1  reps@90%

Set5: 1 reps@95%

Set6: Max Reps Unbroken @ 90% 

B.

En 5 mins preparar:

GTO (C&J / P. Snatch) @ 60/45 o 5Rm

10 Wall Balls

5 Muscle ups/ C2B.Pu

C.

-10′ AMRAP-

For max Cal/Reps:

4 mins. Remo

3 mins. Wall.Ball

2 mins. Muscle Ups 

1 min. GTO @ 60/45