A.

Push Press

5 / 5 / 5 / 5

Isometric Hold x  30″ -40 “

Rest 2 mins

B.

5 sets

*Acumular la mayor cantidad de Cal y de Burpees

30 Seg Remo x Cal

30 Seg Rest

60 Seg Burpees sobre Remo

Rest 2 mins / Set