A. Skill: Pistols

Cada 5 mins:

0:00 – Row 500 mts +.. hasta el min 4: AMRAP: T2B

5:00 – Run 500 mts +.. hasta el min 9: AMRAP: Pistols

10:00 – 150 DU +.. hasta el min 14: AMRAP: Burpees Box Overs

15:00 – Tu eliges -Cardio +.. hasta el min 19: Muscle Ups

* Contabilizar cada uno de los skills