A.

-Squat Snatch-

Build hasta 80-90% del 1Rm estimado para el Lift Off

B.

En parejas

-5RFT-

Alternar work/Rest – Full Rnds

R1: 21 cal Row + 15 T2B + 9 Burpees

-Rest-

R2: 15 cal Row + 12 T2B + 9 Burpees

-Rest-

R3: 9 cal Row + 6 T2B + 3 Burpees

-Rest-

R4: 15 cal row + 12 T2B + 9 Burpees

-Rest-

R5: 21 cal row + 15 T2B + 9Burpees

-Out-