A.

Técnica de carrerra: Skipping

+ MB C.O.R.E

B.

TEAM WOD

En equipos de 2 completar

10 RONDAS FT

Med ball Sprint Run 50 mts (20/14) *elite 30

10 Burpees

REST 

Sprint Run 50 mts

15 x A.KBS (24/16) *elite 32

REST

*REST: Alternar sets mientras un atleta trabaja el otro recupera

*Time Cut: 18 mins

*Elite Time Cut  15 mins