A.

SQUAT CLEAN

En 15-20 mins encontrar una repe pesada, no necesariamente el 1RM pero cerca

B.

5 – 4 – 3 – 2 – 1

Squat Cleans* @ (80/55)

Rope Climbs-Sub x Guerrilla Chin Ups x 3

One Leg Burpees sobre barra

*No son T&G Cleans, reset en cada rep si es necesario