-WeeK 8 Descarga –

A. 

En 12 mins build a rep pesada:

3 mins .. High Hang Sqt Snatch

4 mins .. Hang Sqt Snatch

5 mins .. Sqt Snatch

B.

15′ EMOM:

-5 sets-

m1: 30″ Max effort Cal row

m2: 3 x Sqt Snatches o Intentos + 5 Burpees Box Jumps

m3: Max Reps T2B Unbroken

* Anotar peor set de Cal Row

*Kilos Totales movidos en Santch 

*Número total de T2B