A.

Back Squat  5 x 5 

a lo largo de ls 5 sets build 5Rm

3 max alt x  box Jump/set.

B.

Max Effort Row 2k 

*Comparar con 15.02.16: Utilizar esta info para crear un plan

y proyectar un tiempo estimado cada 500 mts.

– Rest 3 mins –

Max Effort Run 2 Big lap