A.

Back Squat 

5 / 3 / 1

+

Técnica :  Rope Climb

B.

 For Time:

10 Front Squat @ 30% del 1 Rep mx de hoy

10 Dominadas Estrictas

Run 150 mts

8 Front Squat @ 40% del 1 Rep mx de hoy

8 Dominadas Estrictas

Run 150 mts

6 Front Squat @ 50% del 1 Rep mx de hoy

6 Dominadas Estrictas

Run 150 mts

4 Front Squat @ 60% del 1 Rep mx de hoy

4 Dominadas Estrictas

Run 150 mts

2 Front Squat @ 70% del 1 Rep mx de hoy

2 Dominadas Estrictas

Run 150 mts

1 Front Squat @ 80% del 1 Rep mx de hoy

1 Dominadas Estrictas

Run 150 mts

C. OPCIONAL:    3 Rondas: 15 KBS + 15 Ab mat Sit up